Aktualności

06-06-2011

50-lecia pożycia małżeńskiego

50-lecia pożycia małżeńskiego

6 czerwca w Sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki odbyła się ceremonia Jubileuszowa z okazji 65-lecia i 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W uroczystości udział wzięli znakomici goście, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce, Piotr Karaś - Przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Stefan Somla - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce, Ewa Kaślikowska-Olszyna - Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy "Nowe Siedlce", Ewa Kadłubowska-Warecka - Sekretarz Gminy Siedlce, Henryk Brodowski - Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego

Jubilaci zostali uhonorowani przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie". W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dekoracji jubilatów dokonał Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce.
Jubilaci otrzymali kwiaty, listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Siedlce i Wójta Gminy Siedlce; okolicznościowe upominki oraz gadżety reklamowe miasta.
Na koniec ceremonii na cześć Dostojnych Jubilatów toast wzniósł Pan Stefan Somla Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce.
Uroczystość tę uświetniły wokalistki: Pani Anna Rogowiec i Pani Monika Kieliszek oraz Pan Mariusz Orzełowski - Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki (fortepian). Część artystyczną przygotowały dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach.

Źródło: usc

« Powrót