Aktualności

29-06-2011

Z obrad Rady Miasta

Z obrad Rady Miasta

28 czerwca po raz dziesiąty w tej kadencji obradowała Rada Miasta Siedlce. W trakcie sesji radni mieli do zrealizowania niezwykle bogaty porządek obrad obejmujący ponad 50 punktów.


Plany zagospodarowania przestrzennego

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty, a ul. Romanówka. Zadecydowali także o przystąpieniu do sporządzania aż dziesięciu nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pzp opracowane zostaną dla następujących terenów: rejonu ulicy Spokojnej, Floriańskiej, Łukowskiej, dla terenu pn. SZPITAL i PARKI , dla ulic Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej, rejonu ulicy Władysława Jagiełły, Nowych Siedlec, Żytniej, a także po obu stronach ulicy Henryka Guta i dla terenu pn. Stadler.

Nowe zasady przyznawania stypendiów sportowych

Rada Miasta przyjęła uchwałę określającą nowy sposób przyznawania przez Prezydenta stypendiów sportowych. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie dwóch rodzajów stypendiów. Za osiągnięte wyniki sportowe - przyznawane na okres 12 miesięcy oraz za udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe w dyscyplinach drużynowych - przyznawane na okres 6 miesięcy. Przyjęte zmiany to efekt propozycji zgłaszanych przez siedleckie kluby sportowe.

3+ Siedlecka Duża Rodzina

Radni przyjęli uchwałę wprowadzającą w życie Program "3+ Siedlecka Duża Rodzina." Ma on na celu wspieranie rodzin wielodzietnych. Program zakłada 50 % zniżki na bilety wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez instytucje kultury i sportu Miasta Siedlce. Program ma charakter otwarty. Do udziału w nim i wsparcia rodzin wielodzietnych zostały zaproszone również stowarzyszenia oraz firmy, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Karty uprawniające do ulgi będą wydawane od 1 września 2011 r.

Dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych
Rada Miasta określiła wysokość dotacji dla przyszłych niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Jest to kolejny krok prawny, który ma umożliwić podjęcie takiej działalności przez osoby prywatne lub organizacje pozarządowe. Od pierwszego stycznia dotacja na dziecko uczęszczające do niepublicznego żłobka wyniesie 400 zł, natomiast kluby dziecięce mogą liczyć na kwotę dwustu złotych dotacji na każdego malucha.

Ulice Berdyczowska i Aleksandra Rytla
Radni nadali nazwy dwóm ulicom w Siedlcach. Imieniem miasta partnerskiego Siedlec Berdyczowa nazwano budowaną drogę, która pobiegnie od ulicy Brzeskiej. Berdyczowska to ważna droga obsługująca tereny inwestycyjne w Siedlcach. Imieniem Aleksandra Rytla wybitnego lekarza i działacza polonijnego nazwano projektowaną ulicę na osiedlu Romanówka.

Stan środowiska w mieście
Radni przyjęli także informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie miasta oraz informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego. Zapoznali się także z informacjami o stanie zieleni w mieście oraz o letnim wypoczynku dzieci i młodzieży.

ZPP Auto
Władze miasta wyraziły również stanowisko w sprawie trudnej sytuacji w siedleckim ZPP Auto. Zdaniem radnych pogarszająca się sytuacja firmy oraz groźba jej bankructwa to efekt zaniedbań zarządu spółki, którego polityka wydaje się nie mieć na celu dobra firmy i zatrudnionych w niej pracowników a zmierza jedynie do ogłoszenia upadłości i likwidacji zakładu. W związku z dotychczasowym zaangażowaniem władz miasta w ratowanie zakładu takie działania budzą sprzeciw Prezydenta i Rady Miasta Siedlce.

Źródło: um

« Powrót