Aktualności

28-06-2011

Absolutorium dla prezydenta Kudelskiego

Absolutorium dla prezydenta Kudelskiego

Rada Miasta Siedlce jednogłośnie udzieliła prezydentowi Siedlec Wojciechowi Kudelskiemu absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2010 rok. W wypowiedziach radnych reprezentujących wszystkie kluby działające w Radzie Miasta podkreślano przede wszystkim bardzo dobre wykorzystanie i umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na miejskie inwestycje. Zdaniem radnych był to rekordowy rok pod względem realizowanych zadań, które w znaczącym stopniu wpłynęły na rozwój Siedlec.

Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok było jednym z najważniejszych punktów odbywającej się 28 czerwca sesji Rady Miasta Siedlce.  Za udzieleniem absolutorium głosowało 20 radnych, nikt nie był przeciw i nie wstrzymał się od głosowania. Tak dobry i zasłużony wynik to doskonała współpraca w ramach koalicji "Zgoda i Rozwój", którą tworzyło Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska, a w nowej już kadencji została poszerzona o radnych Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego. Po głosowaniu prezydent Wojciech Kudelski podziękował za współpracę swoim zastępcom: byłej wiceprezydent Marcie Sosnowskiej oraz obecnym Annie Sochackiej i Jarosławowi Głowackiemu oraz pracownikom Urzędu Miasta, a także podległych spółek i instytucji. - Gratulacje należą się także przyjaciołom naszego miasta, zwłaszcza parlamentarzystom, którzy zabiegali o środki na siedleckie inwestycje - powiedział prezydent Kudelski. - Bez ich zaangażowania nie udałoby się nam aż tyle dokonać, ale najważniejsi są nasi podatnicy, dzięki którym miasto ma pieniądze na inwestycje. To im należą się największe podziękowania.

Źródło: um

« Powrót