Aktualności

09-02-2011

Konferencja prasowa Prezydenta

Konferencja prasowa Prezydenta

W dniu 8 lutego 2011 roku w Urzędzie Miasta Siedlce odbyła się konferencja prasowa z Udziałem Prezydenta Wojciecha Kudelskiego, jego zastępców, skarbnika oraz naczelników wydziałów urzędu.

W spotkaniu wzięli również udział Pani Ewa Marchel Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach oraz Pan Mirosław Pawłowski szef Agencji Rozwoju Miasta Siedlce. Tematem spotkania były przede wszystkim inwestycje prowadzone na terenie miasta, ale nie zabrakło również trudnych  tematów związanych z problematyką wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie nowego naliczania tytułów dłużnych przez samorządy oraz drastycznego ograniczenia środków jakie Powiatowe Urzędy Pracy mogą przeznaczać na aktywizację osób bezrobotnych.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia nowego pracownika odpowiedzialnego za komunikację społeczną UM Siedlce. W krótkim wystąpieniu Pan Paweł Mazurkiewicz przedstawił zasady współpracy z lokalnymi mediami oraz koncepcję informowania społeczeństwa o pracy samorządu miasta. Systematyczność spotkań z dziennikarzami, otwartość na współpracę oraz nieunikanie trudnych tematów to główna dewiza  nowego rzecznika UM.

Ważnym tematem  Spotkania była kwestia negatywnych skutków wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie nowego sposobu naliczania długów samorządów. Jakie konsekwencje mogą towarzyszyć tym zmianom prawa wyjaśnili Prezydent Wojciech Kudelski i Skarbnik Miasta Siedlce Kazimierz Paryła. Inwestycje w naszym mieście przewidziane do realizacji w 2011 roku nie są zagrożone ale nowy sposób wyliczania długów samorządów  negatywnie wpłynie na ich poziom w 2012 i kolejnych latach. Dług naszego miasta wyliczony na podstawie nowego prawa nie przekroczy dopuszczalnych ustawą 60% i wyniesie ok. 52%. Daje to nam pewną elastyczność, której wiele polskich miast nie będzie miało ze względu na nieroztropne, zbyt duże zadłużanie się do tej pory.   -  mówił Skarbnik Miasta.  Prezydent Wojciech Kudelski zasygnalizował również, że w przypadku przeniesienia pieniędzy przewidzianych na inwestycje kolejowe na budowę dróg, remont dworca kolejowego w Siedlcach może się nie odbyć. Było by to fatalne w skutkach dla planowanej przez miasto budowy tunelu pod torami łączącego ulicę Kilińskiego ze Składową.

W dalszej części konferencji Pan Mirosław Pawłowski przedstawił stan zaawansowania inwestycji, za których realizację odpowiada Agencja Rozwoju Miasta. Prace na stadionie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie przykrywane jest zadaszenie trybun obiektu - mówił Prezes Agencji. Mirosław Pawłowski przedstawił również informacje dotyczące Aquaparku w Siedlcach na budowę, którego przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

W sprawie inwestycji głos zabrał również zastępca Prezydenta Jarosław Głowacki informując o zbliżających się terminach oddania do użytku wyremontowanego budynku Biblioteki oraz dawnego Kina "Sojusz." Pani Wiceprezydent Anna Sochacka przedstawiła prace remontowe prowadzone w budynku starego szpitala przy ulicy Starowiejskiej, które przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Konferencję prasową zakończyła Pani Ewa Marchel informacją o sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy. Z danych przedstawionych przez dyrektor urzędu wynika, że w 2011 roku za sprawą drastycznych cięć finansowych przeprowadzonych przez Rząd, może zabraknąć pieniędzy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Kilkukrotne obniżenie środków na programy realizowane przez Urząd Pracy to bardzo niedobry sygnał dla osób poszukujących pracy w naszym regionie - mówiła Ewa Marchel.

« Powrót