Aktualności

30-08-2012

Dyrektorzy i nauczyciele mianowani

Dyrektorzy i nauczyciele mianowani

Szesnastu dyrektorów siedleckich szkół i placówek oświatowych otrzymało 30 sierpnia z rąk prezydenta Wojciecha Kudelskiego akty powołania na stanowiska, a pięćdziesięciu osobom wręczono akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.


Dyrektorzy nie nowi
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2012/13 w szesnastu siedleckich szkołach i placówkach oświatowych przeprowadzono konkursy na dyrektorów. Wszyscy dyrektorzy będą kontynuować swoją pracę na dotychczasowych stanowiskach. Akty powierzenia stanowisk dyrektorów otrzymali: Jolanta Wilczyńska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach, Alicja Kuziak - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Siedlcach, Anna Izdebska - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach, Jadwiga Klimek - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Siedlcach, Hanna Krupa - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Siedlcach, Filomena Czarkowska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Siedlcach, Teresa Zbucka - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Siedlcach, Wanda Protasiuk - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 23 im. Jana Brzechwy w Siedlcach, Anna Malacka - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, Alicja Świderska – dyrektor Szkoły Podstawowowej Nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach, Hanna Głuchowska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach, Joanna Kowalska Wróbel – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Andrzeja Kopiec – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach, Krystyna Więcławek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, Jerzy Celiński-Mysław – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. Józefa Bema w Siedlcach, Edyta Biarda – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach,
50 mianowanych
"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" - tej treści ślubowanie złożyło 50 osób, które w wyniku postępowania konkursowego uzyskało tytuł nauczyciela mianowanego. Akty mianowania otrzymali: Ewa Dejda, Agnieszka Anna Przybysz, Małgorzata Komar, Marta Majek, ks. Sławomir Bylina, Dorota Wojtczak – Belniak, Alicja Pawluk, Wioletta Joanna Wysokińska, Adam Mróz, Helena Kuźniarka, Joanna Małgorzata Całka, Łukasz Chojecki, Monika Leśniak, Agnieszka Kinga Kordys, Elżbieta Zboina, Monika Jastrzębska, Justyna Łucja Tchórzewska, Agnieszka Rodziewicz, Agata Michalak, Agnieszka Matacz, Tadeusz Wyrzykowski, Anna Olędzka, Agata Zamyłko, Joanna Kalicka, Małgorzata Szewczak, Iwona Lewczuk, Izabela Małgorzata Zalewska, Katarzyna Terpiłowska, Agnieszka Wołek, Lidia Agnieszka Ługowska, Joanna Matlakowski, Marcin Czyżyk, Wioletta Marczuk, Aneta Kondraciuk, Marcin Długosz, Monika Jóźwik, Martyna Księżpolska, Anna Mirońska, siostra Hanna Kępczyńska, Edyta Laszuk, Anna Orciuch, Aneta Kalinowska, Izabela Romańska, Iwona Cymerman – Policha, Jarosław Olaf Rybak, Ilona Gontarska – Harasim, Aneta Skarus, Anna Sachanowicz, Piotr Waldemar Szupłak, Karolina Borowska – Stańczuk.
W siedleckich szkołach i placówkach oświatowych, wg. stanu na dzień 31 marca 2012 r. pracuje 1 875 nauczycieli. Najwyższy na drodze awansu tytuł nauczyciela dyplomowanego ma 1 184 osób. Nauczycieli mianowani to 293 osoby, kontraktowych 328, stażystów 58 oraz 11 bez stopnia awansu zawodowego.

Po zakończeniu ceremonii powierzenia stanowisk dyrektorskich i aktów mianowania Prezydent Wojciech Kudelski pogratulował wszystkim awansów zawodowych. Zawód nauczyciela to bardzo odpowiedzialna praca. Pełniąc swoje obowiązki nie tylko uczycie ale również wychowujecie nasze dzieci. To bardzo ważne aby wychowanie odbywało się w duchu wartości jakie są bliskie naszej kulturze. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie po ukończeniu szkoły pracują w różnych miejscach, także i zagranicą. Wiem, że cenieni są tam za to, że potrafią być wierni polskiej tradycji. Życzę aby wasza praca zawsze przynosiła takie efekty. Ze strony siedleckiego samorządu możecie liczyć na wsparcie nie tylko finansowe, ale również wychowawcze, dlatego zachęcam wszystkich dyrektorów, nauczycieli i waszych uczniów do uczestnictwa w obchodach świąt i uroczystościach jakie organizowane są w naszym mieście. Życzę aby ten rok szkolny przyniósł wszystkim wiele satysfakcji i nie był gorszy od poprzedniego.
Dyrektorki jubilatki
W trakcie uroczystości, którą prowadził naczelnik Wydziału Edukacji UM Sławomir Kurpiewski udział wzięli prezydent Wojciech Kudelski, jego zastępcy Anna Sochacka i Jarosław Głowacki, przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś i przewodniczący Komisji Oświaty RM Lech Poduch złożono gratulacje paniom, które świętują jubileusze pracy zawodowej. 40 lecie obchodziła Teresa Zbucka – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Siedlcach, 35 lecie świętowały Urszula Bałkowiec – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach i Anna Izdebska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach, a trzydzieści lat w zawodzie spędziły Jadwiga Zgorzałek – dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach i Hanna Krupa – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Siedlcach.
 

Źródło: pm

« Powrót

Galeria