Aktualności

23-08-2012

Staże zawodowe we Włoszech

Staże zawodowe we Włoszech

W siedleckim CKU 23 sierpnia podsumowano realizację unijnego programu Formazione professionale in Italia, czyli staże zawodowe we Włoszech. Konferencja była związana z zakończeniem realizacji projektu Europejskie Standardy Pracy II realizowanego w roku szkolnym 2011/2012 przez siedleckie CKU w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci.

W trakcie spotkania głos zabierali Elżbieta Cała (Program edukacyjny "Uczenie się przez całe życie"- idea, finansowanie), Edyta Biarda (Europejskie Standardy Pracy II- charakterystyka projektu), stażyści Katarzyna Wróbel, Sylwia Borkowska, Beata Grabowska (Stażyści o udziale w projekcie Europejskie Standardy Pracy II) oraz koordynator projektu Jarosław Skrzeczyński (Ewaluacja projektu).
Podczas niemal dwugodzinnej konferencji przedstawione zostały założenia projektu, jego cele, etapy realizacji i efekty końcowe. Wystąpienia ilustrowane były fotografiami wykonywanymi przez stażystów z trzech dziesięcioosobowych grup biorących udział w trzytygodniowych stażach we Włoszech. Ponadto zebrani mieli okazję oglądać wystawy fotografii, prezentacje dotyczące staży oraz spróbować dań inspirowanych włoską kuchnią. Każdy z obecnych na konferencji otrzymał także wydanie specjalne szkolnej gazetki "Maruder". W ramach projektu sfinansowane zostały: 100 godzinny kurs języka włoskiego, podręczniki, bagaż podręczny, bilety, kieszonkowe, zakwaterowanie i wyżywienie.
Uczestnicy konferencji zostali poinformowani, że Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach pozyskało środki unijne na kolejną edycję projektu Europejskie Standardy Pracy III przewidzianą do realizacji w roku szkolnym 2012/2013.
 

Źródło: cku

« Powrót