Aktualności

10-02-2011

Konferencja samorządowców i parlamentarzystów naszego regionu

Konferencja samorządowców i parlamentarzystów naszego regionu

Przyjęcie wspólnego stanowiska oraz przesłanie pisma do ministrów infrastruktury i finansów to efekt pierwszego z cyklu spotkań parlamentarzystów i samorządowców poświęconych problemom wschodniej części Mazowsza.

8 lutego 2011 roku w Urzędzie Miasta Siedlce odbyła się konferencja samorządowców i parlamentarzystów. Spotkanie objęte było patronatem Katolickiego Radia Podlasie i Prezydenta Miasta Siedlce. Uczestnicy spotkania omawiali dwa tematy.

Pierwszą kwestią było przyjęcie wspólnego stanowiska i planu działań w celu przywrócenia części inwestycji drogowych w naszym regionie. Drugim tematem było rozporządzenie Ministerstwa Finansów dotyczącego zmiany naliczania długów samorządów.

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Posłów reprezentowali: Krzysztof Tchórzewski, Bogusław Kowalski, Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, Elżbieta Jakubiak, Teresa Wargocka, Henryk Kowalczyk, Stanisława Prządka, Senat Rzeczpospolitej Polskiej  reprezentował Waldemar Kraska.

Ze strony samorządu na spotkanie przybyli: Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce, Anna Sochacka Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Sławomir Marchel - Sekretarz Miasta Siedlce, Kazimierz Paryła - Skarbnik Miasta Siedlce, Leszek Gadomski - Radny Miasta Siedlce, Marian Dzięcioł - Burmistrz Łochowa, Marcin Mateńko - zastępca Burmistrza Łukowa, Zygmunt Wielogórski Starosta Siedlecki, Krzysztof Tymoszuk - Wicestarosta Łukowski, Krzysztof Fedoruk - Starosta Węgrowski, Ewa Marchel - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, Stanisław Sokół z Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie, Zofia Żuk - Business Centre Club.

Podczas obrad, które miały formę dyskusji panelowej prowadzonej przez redaktora Katolickiego Radia Podlasia Grzegorza Skwarka zebrani zwrócili uwagę na wiele negatywnych skutków decyzji Rządu.

Odnośnie wstrzymania znacznej części inwestycji drogowych we wschodnich rejonach Mazowsza zauważono, że może to doprowadzić do pogłębienia różnic w poziomie rozwoju regionu, zachwiania równowagi w rozwoju infrastruktury kraju, możliwości utraty szansy zrealizowania inwestycji w przyszłości ze względu na wyczerpanie środków unijnych, odpływ inwestorów z regionu a co za tym idzie wzrost bezrobocia.

Odnośnie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych wspomniano, że nie było wcześniejszych konsultacji projektu rozporządzenia z sektorem samorządowym, co oznacza zmianę reguł w trakcie gry. Takie decyzje powinny być dostosowane do terminarza roku budżetowego - postulowali samorządowcy. Zwrócono także uwagę, że wzrost zadłużenia samorządów w większości przypadków wynika z realizowanych przez nie inwestycji finansowanych ze środków pozyskiwanych z funduszy europejskich, a nie z zadłużania się na cele konsumpcyjne. Wprowadzenie nowego prawa dla wielu samorządów oznacza całkowite zaniechanie prowadzenia działalności inwestycyjnej i brak możliwości wykorzystania funduszy unijnych przewidzianych na lata 2007-2013.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom decyzji Rządu.

Załączniki:

« Powrót