Aktualności

20-08-2012

Aktywny samorząd

Aktywny samorząd

Miasto Siedlce i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizują program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do:
 

 • - zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   
 • - zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego ( tzn. że nie jest możliwe dofinansowanie podstawowego sprzętu komputerowego),
 •   - urządzeń brajlowskich, lektorskich,
   
 • - szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu,
 • - zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz naprawy i wymiany części posiadanego wózka,
 • - uzyskania prawa jazdy kat. B,
 • - opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, jeżeli rodzic jest aktywny zawodowo.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września br.

Druki wniosków o dofinansowanie są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 32 oraz na stronie www.mopr.siedlce.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPR pok. nr 13 lub telefonicznie pod nr 25 63 257 04 wew. 51
 

« Powrót