Aktualności

17-08-2012

Urząd Miasta ostrzega

Urząd Miasta ostrzega

W ostatnich dniach do przedsiębiorców, nie tylko w Siedlcach, zaczęły napływać wezwania do zapłaty od jednej z polskich firm posługującej się nazwą zbliżoną do oficjalnych rejestrów urzędowych.

W związku z tym Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siedlce informuje, że rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolna od opłat! Wszelkie informacje zachęcające lub obligujące Państwa do dokonania opłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej są nadużyciem i nie mają pokrycia w obowiązujących przepisach prawa.
 

Źródło: pm

« Powrót